واکسن‌های مورد تایید برای سفر به‌ترکیه

ترکیه یکی از کشورهای همسایه ایران است که به دلیل نزدیکی به مرز ایران و همچنین فرهنگ نزدیک مردم آن مورد توجه بسیار...

ادامه مطلب